Magyar Elektrotechnikai Egyesület

Mohos András képe

Dr. Mohos András

2017-ben végzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki karán okleveles erősáramú villamosmérnökként, doktori tanulmányait 2021-ben abszolutóriummal befejezte, fokozatszerzési eljárása folyamatban van. Doktori értekezésének témája a 2 – 150 kHz elektromágneses összeférhetőségi problémáinak vizsgálata. Jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszékén egyetemi tanársegédként előadásokat, gyakorlatokat és hallgatói laboratóriumi méréseket tart, továbbá önálló projektmunkákat (szakdolgozat, diplomaterv) vezet. Tagja a CIGRÉ-nek, IEEE-nek, MEE-nek, Felsővezetékes Szakkollégiumnak, részt vett a CIGRÉ JWG C4.31 munkabizottság ajánlásának (Assessment of conducted disturbances above 2 kHz in MV and LV power systems, TB 799) kidolgozásában. Az egyetemi és tudományos életpálya mellett az iparral való szoros kapcsolatot is fontosnak tartja, több, mint 80 ipari munkában vett részt. Szakterülete a villamos alállomások áramütés elleni vizsgálata, villamos- és mágneses térerősség mérése, valamint a nagyvasúti villamos vontatás indukáló hatásával kapcsolatos kérdések vizsgálata. Ezek keretében helyszíni méréseket, számítógépes szimulációkat végez.
András 2015-ben lépett be a Magyar Elektrotechnikai Egyesületbe, 2020 óta Marketing és Kommunikációs Bizottság tagja, továbbá a Mechwart András Ifjúsági Társaság alelnöke.

MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET
MECHWART ANDRÁS IFJÚSÁGI TÁRSASÁG
1075 BUDAPEST, MADÁCH IMRE ÚT 5. 
TEL.: +36 1 312 0662
MAIT@MEE.HU